Kamuda ‘başörtüsü' sorunu çift taraflı çözülecek

Hükümetin uzun süredir yoğun uğraş verdiği Demokratikleşme Paketi içerisinde yer alması beklenen kamuda kılık kıyafet serbestliğinin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Demokratikleşme Paketi içinde yer alacak kılık kıyafet düzenlemesine göre, hem yasağa dayanak teşkil eden yönetmelik değiştirilecek hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sorun kökten çözülecek.
Hükümetin uzun süredir yoğun uğraş verdiği Demokratikleşme Paketi içerisinde yer alması beklenen kamuda kılık kıyafet serbestliğinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Buna göre, ikili çözüme kavuşturulacak olan kılık kıyafet konusunda hem yönetmelik kaldırılacak hem de kökten çözüm için 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacak.
35'ten sonra yönetmelik de kalkıyor
Devlet kurumlarında başı açık olma zorunluluğu getiren mevcut yönetmeliğin yarattığı mağduriyetin önüne geçmek için düğmeye basan hükümet, uzun süredir üzerinde çalıştığı demokrasi paketi içerisine kamuda kılık kıyafet serbestliğine ilişkin düzenlemeleri de ekleyerek yasakları kökten çözmeyi hedefliyor.
Bunun için birçok zirve düzenleyen Başbakan Erdoğan ve kurmaylarının son hamlesinin ise söz konusu yasağın, TSK İç Hizmet Kanunu'nda yer alan 35. maddenin kaldırılmasının ardından 25 Ekim 1982 tarihli yönetmeliğin kaldırılmasıyla tarihe karışacağı belirtiliyor.
Kökten çözüme kavuşturulacak
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak olan gerekli değişiklikle de yasaklar kökten çözüme kavuşmuş olacak. Konuyla ilgili Adalet, İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından ortak çalışma yürütülüyor.
Yapılacak yeni düzenleme ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 19. ve 125.maddelerinde değişikliğe gidilecek ve kanunun her halükarda ''memuriyetten atma'' şeklinde yorumlanmasının önüne geçilmiş olunacak.
28 Şubat dayatmaları unutulmadı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, "Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine uymamak" fiili ile net olarak sınırları çizilmese bile daha sonra, özellikle de 28 Şubat döneminde, kanun zoraki dayatmalarla tamamen başörtüsü takan memurlar aleyhine işletilmeye başlandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü takan memurlar hakkında "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak" maddesiyle devlet memurluğundan çıkarılmaya varan ciddi cezalar verildi.
657'ye paralel yönetmelik
657 Sayılı Kanun'da yapılacak değişikliğin yanı sıra, başörtüsü yasağının asıl dayanak noktası olan ''25 Ekim 1982 tarih ve 17849 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılacak. Yapılacak olan söz konusu iki düzenlemeyle birlikte ise 31 yıldır kamuda başörtüsü yasağı ortadan kaldırılmış olacak.