Frito Lay Gıda'ya görülmemiş ceza

Rekabet Kurulu, Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 17 milyon 908 bin 674 lira lira para cezası verdi.


Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş.'nin paketlenmiş cips satış kanallarında ürünlerinin tek satılmasına yönelik uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.Soruşturma, Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş.’nin rakipleri dışlayıcı ve/veya pazarın kapanmasına yönelik fiili ve sözleşmesel münhasırlığa neden olacak faaliyetlerde bulunduğu; dolayısıyla Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş.’nin bu tür eylem ve davranışlarda bulunmasını yasaklayan Rekabet Kurulu kararlarına da aykırı hareket ettiği iddialarını içeren şikayet başvurusu üzerine başlatılmıştı. Soruşturma safhasında, Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş.’nin ürünlerinin tek satılmasına ve nihai satış noktalarına rakibin girmesini engellemeye veya bu noktalardan rakibin çıkarılmasına yönelik uygulamalarda bulunup bulunmadığı, bu uygulamaların kurumsal, yaygın ve sistematik bir nitelik taşıyıp taşımadığı incelendi.29.08.2013 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş.’nin, nihai satış noktalarında ürünlerinin tek satılmasına yönelik uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle anılan teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2012 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen gelirlerinin takdiren yüzde 2,25’i oranında olmak üzere; Frito Lay Gıda San. Tic. A.Ş.’ye 17.908.674,19 TL (onyedimilyon dokuzyüzsekizbin altıyüzyetmişdört lira ondokuzkuruş) idari para cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.