Sağlık Meslek Liseleri için pratik uygulamalar önerisi

Prof. Dr. Ali Fuat Yapar, sağlık meslek liselerinin pratik uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.


Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Fuat Yapar, son yıllarda devlet desteği nedeniyle sayıları hızla artan sağlık meslek liselerinin pratik uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.Prof. Dr. Yapar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlığın çok büyük sorumluluk isteyen ciddi bir iş ve insan hayatıyla doğrudan ilintili bir konu olduğunu belirterek, "Konu sağlık eğitimi olduğunda bu alanda yeni kuşaklar yetiştirme işin içine girdiği için bu sorumluluk ve ciddiyette katlanarak artar" dedi.Sağlık meslek liselerinin ülkemizde ihtiyaç duyulan kalifiye sağlık personelini orta öğretim düzeyinden başlayarak yetiştirmeye yönelik kurulan meslek liseleri olduğunu vurgulayan Yapar, "Son yıllarda devlet teşviki nedeniyle bu okulların sayısı hızla arttı. Bu durum ihtiyacı sayısal anlamda karşılıyor görünse de asıl ihtiyaç duyulan kalifiye personel sayısının arttırılmasına ne kadar katkıda bulunacağını zaman gösterecek" diye konuştu. Sağlık eğitiminde sadece teorik eğitimin yeterli olmadığını, teorikte öğrenilenlerin pratik uygulamalarla desteklenmesi ve yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çeten Prof. Dr. Yapar, bunun da eğitim kurumlarının yeterli donanıma sahip sağlık kurumlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışmasını gerektirdiğini ifade etti. Yapar, "Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak sağlık alanındaki 15 yıllık deneyimimizi ve birikimimizi Sağlık Hizmetleri MYO’na ve Başkent Okulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesine aktarıyoruz. Bu okullarımızdaki öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini geliştirmek için hastanelerimizde staj yapıyorlar" dedi. Prof. Dr. Ali Fuat Yapar, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel açığını kapayacak bu eğitim kurumlarının gerçekten planlanan ve öngörülen amaca hizmet edebilmesi için öğrencilerine iyi bir uygulamalı eğitim ve staj imkanı sunabilecek tam donanımlı sağlık kuruluşları ile eş güdümlü olarak çalışmaları gerektiğini vurguladı. Yapar, "Aksi halde sayısal anlamda planlanan hedeflere ulaşılsa da kalite hedefini tutturmak mümkün olmaz" dedi.