Çiftçilerin kullandığı krediler yeniden yapılandırılabilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılıyor

Yeniden yapılandırmada ilk taksit tutarı 2015 yılının ekim ayında başlayacak ve 5 eşit taksitte ödenecek.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aydın Milletvekili Gültekin KILINÇ, “Dün akşam (03.04.2013) TBMM’de kabul edilen 443 sıra sayılı kanunun 53 ncü maddesine, grupların ortak verdiği önerge ile 6111 sayılı kanunun 21.Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılarak ilk taksit tutarı 2015 yılının ekim ayında başlayacak ve 5 eşit taksitte ödenecek şekilde düzenlenmiştir.” dedi.

Verilen önergenin madde gerekçesinde;

“2012 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı meydana gelen kaba yem üretimde düşüş yaşanması nedeniyle üreticiler olumsuz yönde etkilenmiştir. Ayrıca bazı bölgelerdeki hayvan hastalıkları da et ve süt ürünlerindeki kayıpları artırmıştır. Bu olumsuz koşullar nedeniyle Bakanlığımızdan kredi kullanan kooperatifler borçlarını ödeyemeyecek muaccel duruma düşmektedir.

Muacceliyet işleminin başlatılması durumunda kalan borç cari olan (% 9)temerrüt faizi ile birlikte geri istenmektedir.

Bu durumda olan ve borcunu ödeyemeyen kooperatif ortağı çiftçilerimize yasal takip işlemi başlatılmakta ve icra işlemi uygulanmaktadır.

Muaccel durumda olan borçların yeniden yapılandırılması durumunda yasal takip işlemleri durdurulmakta cari olan temerrüt faizi (%9) kaldırılmakta, faiz oranı sözleşmedeki (% 3)’e çekilmekte ve ödenmesi gereken tutarın her bir taksit sayısı için (1,05) katsayı uygulanarak yeniden taksitlendirmek suretiyle yapılandırılmaktadır.

Yeniden yapılandırma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüşü sağlanabilecek ve kooperatif ortağı çiftçilerimiz iktisadi ve sosyal açıdan rahatlatılacaktır.” denmiştir.

Gültekin Kılınç son olarak; yeni düzenlemenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diledi.