Kredi kartı limitlerine sınırlama getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı limitleriyle ilgili olarak harekete geçti. BDDK'nın açıkladığı taslağa göre, geliri 1.000 TL ve altındakiler için kredi kartı limiti 1.000 TL ile sınırlandırılacak. Limiti 1.000 TL üzerinde olanların gelirini belgelendirmesi gerekecek. Ayrıca gelirin sürekliliği de kontrol edilecek.

BDDK yaptığı açıklamada, "Asgarî ödeme tutarının, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 25'inden yüzde 30'una, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 30'undan yüzde 35'ine yükseltilmesi ve bu oranlara kademeli bir şekilde ulaşılması öngörülmektedir" denildi.

Kredi kartının risk ağırlığını artırdı

Kredilerin 2007 yılından itibaren gelişimi incelendiğinde KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının yüzde 28'ler seviyesinden yüzde 25'ler seviyesine, ihracat kredilerinin payının ise yüzde 10'lar seviyesinden yüzde 5'ler seviyesine gerilediğine dikkat çeken BDDK, tüketici kredilerinde risk ağırlıklarını da değiştirdi. 2012 yıl başından itibaren bireysel kredi kartı alacaklarının yüzde 43 oranında artış gösterdiğine ve bu artışın yüzde 84 gibi önemli bir kısmının taksitli kredi kartı alacaklarından kaynaklandığına dikkat çeken BDDK şu değişiklikleri yaptı: "Kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1-6 aya kadar olan taksit ödemelerine hali hazırda yüzde 75 olarak uygulanan risk ağırlığı yüzde 100'e çıkarılmaktadır. Kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için kullandırılan kredilerin kalan vadesi 6-12 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarlarına ilişkin hali hazırda yüzde 150 olarak uygulanan risk ağırlığı yüzde 200'e, kalan vadesi 12 ayı aşanlara ilişkin yüzde 200 olarak uygulanan risk ağırlığı yüzde 250'ye çıkarılmakta, uygulama kapsamına kredi kartı vasıtasıyla nakit olarak kullandırılan krediler de dâhil edilmektedir".