AB’de ‘internet uçurumu’ var

Avrupa Komisyonu tarafınan yayınlanan internet okuryazarlığı raporuna göre, AB içinde kuzey-güney ve yeni-eski üyeler arasında büyük farklar bulunuyor.AB Komisyonu raporu eğitim durumu, gelir düzeyi ve yaş faktörlerinin internet kullanımını direkt olarak etkilediğini vurguluyor. AB’nin 25 üyeye genişleme sürecinden önce derlenen bilgiye göre, ilk 15 AB üyesi ülkelerde internet kullanımı ortalama olarak yüzde 50’nin üzerinde. Haziran 2004’te birliğe giren son 10 üye ülkede ise internet kullanımı yüzde 30 düzeylerinde seyrediyor. Sonuçta, Avrupa Birliği’nde ortalama olarak nüfusun yüzde 41.4’ü internet kullanıcısı.TÜRKİYE GERİDE
Birliğin İskandinav üyeleri, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg yüzde 50’yi aşan internet kullanımı ile önde giderken, Portekiz ve Yunanistan yüzde 20’lerle geride kalıyor. Birliğe halen aday olan ülkelerde ise internet kullanımı ikiye ayrılıyor. Estonya ve Slovenya yüzde 44’lük kullanım ile AB ortalamasının üstüne çıkarken, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye çok daha düşük seviyelerde internet nüfusuna sahipler.

KADINLAR VE YAŞLILAR YÜKSELİŞTE
İnternet kullanımında istatistiksel sayılar kadar, kullanım sosyolojisinin de önemi var. Bölgelerarası uçurum, cinsiyete göre ayrım, ekonomik düzeye göre eşitsizlikler de internet araştırmasında değerlendirildi. Rapor kadın kullanıcıların hızla interneti yaşamlarına adapte ettiğine, yaşlıların da aynı şekilde internet beceerilerini geliştirdiklerine işaret ediyor. Ancak, işsizler ve kırsal kesimde yaşayanlar henüz internetten uzaklar.

ANAHTAR: CİHAZ VE ERİŞİM FİYATLARI
Birliğin gelişmekte olan yeni üyelerinde mevcut sosyo-ekonomik farklar internet kullanımına da yansıyor. Gelir düzeyi ve bölgesel ayrım zengin ülkelerde minimal düzeyde iken, yeni üyelerde daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Komisyon raporu ayrıca internet ile bilgisayar ve erişim fiyatları arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, cihaz ve bağlantı ücretlerinin demokratikleşmesinin internet kullanımına olumlu yansıdığını vurguluyor.
(S)